Sågmaskiner East AB
Box 6
667 21 FORSHAGA

Telefon: 054 - 87 68 65
Telefax: 054 - 87 69 95
Mobil: 070 - 581 15 65

E-mail: lindsaw.se@telia.com

Besöksadress: Thyras väg 4B


Försäljning av sågverksmaskiner
och kringutrustning samt reservdelar
till sågverksmaskiner Av fabrikat SÄTER
MASKIN AB BRÖDERNA LINDQUIST
och LINDSAW

Vår utrustning är lämplig för små till
medelstora sågverk med dagsproduktion
från ca 5 m3 upp till ca 100 m3 sågat. De
mindre sågverken kan vara stationära eller mobila.

För mera information kontakta oss.